Graficke pismenko Největší přepeřský zvon, sv. Barbora, byl ulit mladoboleslavským mistrem Petrem pravděpodobně r. 1566 a jde o jeho největší dochovanou práci. Zvon (průměr 110 cm, výška 81 cm, váha 800 kg) má šest úchytů s vegetativním motivem, po obvodu pod čepcem má dva pásy legendy se signací autora, doplněné festonovým pásem vespod. Na jihozápadní straně krku je kříž s korpusem Krista, vedle něhož je menší reliéf sv. Jakuba. Na severní straně je nápis donátora a reliéf sv. Barbory.

 
Graficke pismenko Pro prokazatelnou historickou hodnotu byl zvon ušetřen rekvírování za 1. i 2. světové války stejně jako malý zvon zavěšený v sanktusové vížce, který patrně pochází ze 14. století (prof. J. V. Šimák, zvon bude ještě podroben zkoumání). Zvon (průměr 40 cm, výška 37 cm, váha 50 kg) je zdoben kolem horního okraje nápisem provedeným gotickou minuskulí, rozděleným křížkem a lilií.
 
Graficke pismenko Roku 2012 byly do věže zavěšeny dva nové zvony, zasvěcené Panně Marii a sv. Veronice, které nahradily zvony zvané Panna Marie a sv. Jakub z roku 1934, zrekvírované za 2. světové války. Nové zvony byly vytvořeny podle původních předloh, jsou zdobeny reliéfy svatých a nápisy, jejich váha je 389 a 379 kg.

Text: historie
23.1. 2013 - E.H. podle http://www.farnostprepere.estranky.cz; www.ceskatelevize.cz