Graficke pismenko Kostel sv. Jakuba v Přepeřích byl založen přibližně v letech 1340–1350, přesné datum není známo, pravděpodobně to ale bylo před r. 1344, kdy byla zřízena zdejší fara. Pozdně goticky byl kostel přestavěn v letech 1545–1557, kdy byla postavena druhá část kostela (původní stavbu tvořila nízká část kostela s malou věží). Od té doby má kostel dvě nestejně veliké lodě. Zároveň byla postavena v rohu hřbitova dřevěná zvonice pro tři zvony. Zvonice byla roubená, dole osmiboká, v horní části čtyřboká, otevřená, s prkennými okenicemi, zakončená mohutnou jehlanovitou střechou krytou šindelem.

 
Graficke pismenko V 2. polovině 15. století přepeřská fara zanikla a kostel spadal pod správu turnovského děkana, od r. 1663 přivtělen pod Mnichovo Hradiště a od r. 1689 pod Všeň, pod kterou spadal do časů nejnovějších. V r. 1660 byly pořízeny varhany.
 
Graficke pismenko Rozšíření se kostel dočkal v letech 1871-1873, kdy byla chrámová loď prodloužena a byla zakončena kostelní věží ve stylu francouzských venkovských kostelů (arch. Bruvot ze Sychrova). Tuto přestavbu kostela zadal knížecí rod Rohanů.
 
Graficke pismenko Při přestavbě byl nalezen pískovcový náhrobník s erby Adama z Vartenberka a jeho choti Sibyly z roku 1545, který byl zasazen nad dveře sakristie. V r. 1932 byl kostel opraven (střecha a nová fasáda) a na věž byly r. 1934 pořízeny dva nové zvony jako náhrada za ty, které byly zrekvírovány za 1. světové války. Zvony však sloužily jen několik let, neboť za 2. světové války byly zrekvírovány znovu.
 
Graficke pismenko Stálý kněz P. Jan Heryán přišel do přepeřské farnosti až r. 1986. Ten začal hned jednat o rekonstrukci kostela, který byl ve velmi špatném stavu. Střechou zatékalo, klenby byly podmáčené, pršelo na oltáře, věž o výšce 35 m měla shnilé trámy a byla vychýlena do strany o 40 cm. Faráři se s velikým úsilím podařilo přesvědčit odpovědné úřady a r. 1988 byl kostel opraven.
 
Graficke pismenko V letech 2002-2012 proběhla celková rekonstrukce kostela, dne 3.1.2012 byla slavnostně uzavřena vysvěcením dvou nových kostelních zvonů. Nové zvony doplnily v kostelní věži prastarý zvon sv. Barbory z roku 1566. Při rekonstrukci byla vyměněna střecha a zhotovena nová fasáda, elektroinstalace a osvětlení. Zrekonstruován byl hlavní oltář, lavice, křtitelnice i varhany. V interiéru vynikla bohatá výzdoba barokních oltářů a krásná ornamentální výmalba.
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jakuba Staršího je kostelem farním a konají se v něm pravidelné nedělní bohoslužby.

Text: historie
31.8. 2010 - Martin Mecerod, E.H. podle http://www.farnostprepere.estranky.cz; www.ceskatelevize.cz