Graficke pismenko Náboženská obec Církve československé husitské v Červeném Kostelci vznikla hned na počátku existence této církve, v roce 1920. V nedaleké vsi Horní Radechová byly 6. července (na svátek Mistra Jana Husa) pořádány první bohoslužby. 26. září 1920 byla pak ustanovena náboženská obec a již 13. října zde byl ustanoven první farář, Hynek Z. Široký.

 
Graficke pismenko Náboženská obec ale neměla vlastní místo pro konání bohoslužeb. Ty se proto konaly nejprve v chalupě pana Šejtra v Horním Kostelci (čp. 167) a později v obecní chlapecké škole (čp. 298).
 
Graficke pismenko Pro množství návštěvníků bohoslužeb však tato místa nepostačovala, proto na velikonoce L. P. 1921 členové církve svévolně zabrali hřbitovní kapli patřící samozřejmě Římskokatolické církvi. Tento zábor neměl dlouhého trvání, ještě v květnu došlo k rozbrojům přímo před kaplí a spor byl řešen soudně. Kaple byla poté navrácena Římskokatolické církvi.
 
Graficke pismenko Díky státní dotaci 70 000 Kčs si členové CČS následně zakoupili dům v Jakubské ulici (čp. 305), který upravili tak, aby zde mohli konat bohoslužby.
 
Graficke pismenko Obec se ve dvacátých letech však velmi rozrostla, a proto jí nepostačoval ani tento objekt. Byla proto přikoupena sousední zahrada a 19. září 1926 byl položen základní kámen nové chrámové budovy. Stavba, která je provázaná s původním domem, byla dokončena v červnu 1927. Náklady na stavbu činily 350 000 Kčs; tuto částku obec ještě velmi dlouho splácela. Slavnostní otevření sboru za účasti patriarchy G. A. Procházky se konalo 11. září 1927.

Text: historie
7.8. 2010 - Vojtěch Basl (Podle webových stránek obce CČSH v Červeném Kostelci; publikace PAMÁTNÍK k otevření Žižkova sboru v Červeném Kostelci.)


OOO