Zlatý jezdec

der goldene Reiter; Dresden/Drážďany
Jezdecká socha saského kurfiřta Fridricha Augusta I. (polského krále Augusta II.), řečeného August Silný (1670–1733) byla dokončena až rok po jeho smrti. Měděná pozlacená plastika stojí na pískovcovém soklu na jižním konci hlavní třídy drážďanského Nového Města a hledí směrem k Polsku.
Hlavní obrázek místa
Pomník od jihovýchodu
© Ivan Grisa 12/2011

Zlatý jezdec - pomník Augusta Silného v Drážďanech

Graficke pismenko Saský kurfiřt Fridrich August I., který se roku 1697 stal jako August II. polským králem, zadal rok před svou smrtí Ludwigu Wiedemannovi odlití své jezdecké sochy, na níž měl jako antický imperátor hledět přes hlavní třídu drážďanského Nového Města (Neustadt) směrem k Polsku. Socha, jejíž triumfální duch velmi málo korespondoval se skutečnou situací, v níž se sasko-polská unie v závěru Augustova života nacházela, byla dokončena až rok po jeho smrti a osazena na pískovcový podstavec, dílo sochaře Longueluneho. Vlastní socha byla odlita z mědi a žárově pozlacena, což vedlo ke vzniku dodnes užívaného názvu. Stala se symbolem Drážďan, dodnes často užívaným. ...
Ivan Grisa, dle http://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Reiter_(Reiterstandbild), 3.12. 2011
    pomník, památník
    zachovalý
    volně přístupno
    Německo