Graficke pismenko První panské sídlo na území Prčice byla tvrz, doložená již roku 1179. Patřila Vítkovi I. z Prčice, zakladateli rodu Vítkovců, tedy rodů pánů z Hradce, Krumlova, Landštejna, Rožmberka a Stráže. Druhé panské sídlo z poloviny 16. století – opět tvrz – stálo na místě hospodářských budov dnešního zámku. Ten stojí v místě třetí tvrze, která se dochovala ve zdivu jižního traktu budovy. Tvrz nechal přestavět na renesanční zámek Adam Voračický. Po jeho smrti jej získává Anna ze Sulevic a ta jej kolem roku 1605 prodává Humprechtu Černínovi z Chudenic. Hrabě Černín z Chudenic jej brzo prodává Janu z Talmberka a jeho manželce Kunce z Říčan. Po Bílé Hoře hrozí Janu z Talmberka konfiskace majetku, nicméně Prčice i další majetek mu nakonec zůstanou. Po jeho smrti zámek mění několikrát majitele a roku 1725 jej získává rytíř Jan Vít Malovec z Malovic na Vojkově a Prosečnici. Ten dal renesanční zámek mezi lety 1740–1750 přestavět. V 19. století jej dal klasicistně upravit pražský měšťan Karel Burka, manžel dědičky majetku Malovců Johany rozené Olivové. Jeden z dalších majitelů – advokát Václav Ignác rytíř Eisner z Eisensteina zde zřizuje rodinné sídlo a provádí zde další klasicistní úpravy. Roku 1924 zámek kupuje poslední soukromý majitel Ing. Jaroslav Hásek, který o něj přišel v roce 1948 při znárodnění. Dnes je v držení potomků pana Háska.

Text: historie
4.2. 2013 - © Milan Caha (zdoj: Úlovec J. a kol.:Encyklopedie českých tvrzí II, Argo, Praha 2000 )


OOO