Graficke pismenko Ze stavby je možno usoudit, že kostel vznikl již před polovinou 13. století. Z této doby pochází zdivo kostela a severní portál. Vystavěn byl tedy v pozdně románském až gotickém slohu. Až na počátku 16. století byla postavena na severní straně kostela renesanční věž a portál.

 
Graficke pismenko Kostel je kamenná omítnutá jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem. Hlavní oltář raně barokní z let 1670–1680.
 
Graficke pismenko Původně zde byly dva zvony, jeden z roku 1519 a druhý z  roku 1678. Ten však byl zrekvírován za první světové války.

Text: popis
19.8. 2010 - Pavel Vítek