Graficke pismenko Expozice muzea je rozvržena do následujících oddílů, dokládajících vývoj ochotnického divadla v naší zemi: 1) Kouzelný svět divadla 2) Základní prameny lidového divadelnictví − 1. sál 3) Divadlo národního obrození − 2. sál 4) Rozmach ochotnického divadla na přelomu 19. a 20. století − 3. sál 5) Od divadel svítících do tmy k amatérskému divadlu dneška − 4. sál

 
Graficke pismenko Návštěvu Muzea českého amatérského divadla Miletín na zámku je třeba předem telefonicky nebo emailem domluvit.

Text: turistické
20.9. 2013 - E.H. podle http://miletin.amaterskedivadlo.cz