Notice: Undefined index: _CIS_TYP in /var/www/hrady/class/class.ciselnik.php on line 72
zámek Dubová, Radkov
Omluvte chyby na serveru způsobené migrací na nový hardware! Na odstranění se pracuje.
Hrady.cz

zámek Dubová

Horní Vikštejn

Graficke pismenko Na místě dnešní osady Dubové (do r. 1945 Horní Vikštejn, dnes část obce Radkov) stával původně jen poplužní dvůr, náležející k hradu Vikštejnu. Uvádí se v r. 1640, kdy byl obehnán kamennou zdí. Když v 18. století hrad Vikštejn již chátral a nehodil se ani jako sídlo panstva, ani jako centrum správy panství, postavil v l. 1774 - 1776 Jan Julius Frobel, tehdejší majitel vikštejnského panství,na místě poplužního dvora barokní zámek. Je to jednopatrová budova obdélníkového půdorysu, jejíž průčelní fasáda, obrácená do parku, o 9 okenních osách má uprostřed tříosý rizalit s pilastry,ukončený nahoře trojúhelníkovým tympanonem. Nad ním se na vrcholu střechy tyčí malá věžička. Dva polosloupy po stranách vjezdu nesou balkón s umělecky tepanou mříží. Okna jsou lemována šambránami a mají nadokenní i podokenní římsy. Kolem zámku vznikla osada Horní Vikštejn (ležela totiž ve větší nadmořské výšce než sám hrad). V zámku byla umístěna správa panství, patřícího do té doby k hradu Vikštejnu, a občas zde sídlili i majitelé. R. 1783 získala panství hrabata z Tenczina, 1814 hrabata z Arzu, 1860 Emanuel Glasner a 1884 hrabata Razumovští. Ti koupili r. 1889 ještě velkostatek Vítkov a v l. 1888 - 1899 i statek Melč.

 
Graficke pismenko Noví majitelé své panství zvelebovali, štědře přispívali na školy a kostely v okolí a jejich opravy. Razumovští sidlili na dubovském zámku až do roku 1945. Za okupace se přihlásili k německé národnosti, zámek byl po určitou dobu využíván i jako lazaret wehrmachtu. Po osvobození Razumovští odešli do emigrace, jejich majetek byl zkonfiskován a v 50. letech v něm bylo zřízeno zemědělské učiliště. Počátkem 60. let byl zámek přeměněn na dětský domov se zvláštní školou. Ta byla roku 2004 zrušena a dnes tedy zámek slouží pouze jako dětský domov.

Text: historie
13.9. 2005 - Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; díl 2. - Severní Morava, Svoboda, Praha 1983 (doplněno redakcí hrady.cz)


© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu