Graficke pismenko Ves Otěvěky byla založena českými osadníky v raném středověku, ale první písemná zmínka pochází až z roku 1418. Patřila tehdy Jencovi z Janovic, pánovi na Petrohradě, k jehož zboží Otěvěky patřily. Jenec byl v první polovině 15. století předním představitelem příznivců Jiřího z Poděbrad. Roku 1433 se zúčastnil svatomartinského sjezdu, což byl sněm zástupců všech husitských seskupení. Za cíl si uložil uspořádání náboženských poměrů v zemi a dosažení dohody s basilejským koncilem. Roku 1458 byl mezi voliči výše zmíněného krále a roku 1470 doprovázel krále na výpravě do Rakous a bojoval s ním i proti Matyáši Korvínovi.

 
Graficke pismenko Jenec Otěvěky zmíněného roku 1418 prodal svatovítské kapitule a ta je, spolu s ostatními vesnicemi, podstoupila Václavu Josefu Lažanskému z Bukové na Manětíně a Chříči. Některé turistické publikace uvádějí, že tvrziště bylo pohanským obětištěm. Archeologický průzkum to však vylučuje.

Text: historie
20.6. 2010 - Prudký Martin podle Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - R. Anděl a kolektiv, Hláska-J. Miler, Lipanská křižovatka-P. Čornej


OOO