Graficke pismenko Kostel sv. Bartoloměje je podélná jednolodní částečně orientovaná stavba. K půlkruhově ukončenému kněžišti na severní straně přiléhá čtyřboká sakristie. Chrámová loď je obdélného půdorysu. V její západní ose, v průčelí, přistupuje hranolová věž. Hlavní vstup do kostela je veden podvěžím. V západní části chrámové lodi vystavěna hudební kruchta.

 
Graficke pismenko Vybavení kostela pochází z doby jeho výstavby, tedy z konce 18. století.
 
Graficke pismenko Ve věži jsou zavěšeny dva zvony, větší pochází z roku 1568 a umíráček z roku 1782. V sanktusníku je pak zavěšen zvon pocházející z roku 1760.

Text: popis
1.6. 2010 - Pavel Vítek – zdroj: Bohumil Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1 (A – I), Academia 1994