Graficke pismenko Dřevěná věž výšky cca 20 m na Nedánově stávala již před druhou světovou válkou. Ta však krátce po válce shořela.

 
Graficke pismenko Záměrem znovuvybudování rozhledny se usilovně zabývali mnozí koncem 20. století. Projekt rozhledny ve tvaru přesýpacích hodin navrhl Antonín Olšina. Základní kámen byl položen 21.5.2006. V následujícím roce byly vybudovány betonové základy. Z důvodu nedostatku financí byla stavba věže zahájena v březnu 2009 a slavnostně otevřena 12. července 2009.
 
Graficke pismenko K rozhledně se lze dostat pěšky po značených turistických cestách např. z obcí Diváky, Kloubouky nebo Boleradice. Přímo u rozhledny se nachází velká zpevněná plocha přístupná asfaltovou cestou z Boleradic, takže je možné přijet až k rozhledně autem.
 
Graficke pismenko Tato zpevněná plocha je pozůstatkem po pokusných vrtech prováděných v letech 1984–85 za účelem nalezení ropy a zemního plynu. Vrty dosáhly hloubky až 5,5 km a patří tak k nejhlubším u nás.
 
Graficke pismenko Vzhledem k poloze na vrcholu kopce a její výšce je z věže kruhový rozhled do okolní krajiny, který je jen částečně omezen blízkým lesem.

Text: turistické
30.5. 2010 - David Hamza


OOO