Graficke pismenko Tvrz existující od 14. století stávala na ostrůvku uprostřed rybníka (resp. vodního příkopu o šířce až 30 m). Její podoba není vůbec známa. Ve druhé polovině 19. století došlo k přeměně plochy na obecní hřbitov a mj. byl na východní straně uměle vytvořen násep, po kterém se na hřbitov vstupuje. Celý ostrov, původně ve tvaru pětiúhelníku, byl upraven do kruhové podoby (průměr 52 m). Při výkopových pracích se zde často nacházely různé keramické zbytky a železné úlomky.

Text: popis
27.5. 2010 - Jiří Cukr (Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, 3. díl, [S-Z], Argo, 2005)