Graficke pismenko Kostelní areál v Lučicích využil výhodnou obrannou polohu na ostrově mezi rameny Cidliny. Zřejmě došlo k navršení umělé vyvýšeniny, která jej chránila před povodněmi. Původní kostel, připomínaný ve 14. století, byl pravděpodobně dřevěný, k obraně sloužila kamenná hřbitovní zeď. V průběhu 16. století byla jihozápadně od něj postavena štenýřová dřevěná zvonice, do které byly zavěšeny zvony, datované roky 1575 a 1586.

 
Graficke pismenko Po třicetileté válce a  následné hospodářské stabilizaci došlo roku 1718 ke stavbě nového, již zděného barokního kostela. Zvonice zůstala pravděpodobně zachována, pokud nebyla nahrazena replikou (dendrochronologický průzkum dosud chybí). Menší zvon z roku 1575 podlehl válečné rekvizici. Kostel byl obnoven v 90. letech 20. století.
 
Graficke pismenko Areál je velmi malebný, i když regulace Cidliny změnila původní konfiguraci jejích ramen. Zvonice je jedinou dochovanou dřevěnou stavbou svého druhu v Čechách s otevřeným podchodným přízemím.

Text: historie
27.5. 2010 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: České, moravské a slezské zvonice, Libri 2001 a informační tabulka u vstupu na hřbitov