Graficke pismenko Trojmezí (538 m n. m.) u Hranic leží na úplném konci Ašského výběžku. Tady se stýkají tři historické zemské hranice Čech, Bavorska a Saska (dříve ČSSR, SRN a NDR). Styk těchto hranic není nejzápadnějším bodem České republiky, který se nachází trochu jižněji v katastru obce Krásná u Aše.

 
Graficke pismenko Z Hranic vede na Trojmezí červená turistická značka, která prochází zónou zakázanou do roku 1989. Po cestě míjíme zbytky Kaiserova hamru, mlýna a pily, které zanikly po 2. světové válce. Blízko naší hranice, kousek od cesty, stojí kamenný kříž. Hranici mezi Českou republikou a Německem tvoří potok Rokytnice (Südliche Regnitz). Trojmezí (Dreiländereck) se nachází až na konci turistické značky, kde je možné přejít do Německa. Vedle sebe zde stojí tři hraniční kameny. První hraniční kámen označuje území Saska s označením „D S“ (Deutschland – Sachsen) a druhý území Bavorska s označením „D B“ (Deutchland – Bayern) s letopočtem 1844 a šipkou označující přesnou hranici uprostřed potoka. Na obou kamenech je z české strany černě obtaženo „C“, ale původně bylo vytesáno „ČS“ jako Československo.
 
Graficke pismenko Za hranicí, na bavorské straně se nachází hrob neznámého německého vojáka.

Text: turistické
27.5. 2010 - Martin Karas, http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/index.htm