Graficke pismenko Augustiniánský dům s kaplí sv. Tomáše stojí v lázeňské čtvrti Luhačovic zv. Pražská. Samotný dům je stavbou z r. 1903. Byl postaven nákladem augustiniánů z Brna. Účelem stavby mělo být zajištění rekreace pro duchovní správce. Hlavním tvůrcem záměru byl opat František Sal. Bařina (*1863 – opat, člen sněmovny, poslanec Moravského zemského sněmu, president Moravské vzájemné pojišťovny). Stavbu vyprojektoval architekt Ing. Prof. V. Fischer z Brna.

 
Graficke pismenko Po stavbě budovy vzešel zajímavý spor, kam budova spadá. Postavena byla na rozhraní pozemků Luhačovic a Pozlovic, v místě zvaném Mališčena. Spor byl ukončen roku 1911, kdy se budova přičlenila do Luhačovic.
 
Graficke pismenko Průčelí domu je zdobeno obrazem sv. Augustina v biskupském rouchu, s andělem a hošíkem držícím lasturu. Patronem domu je sv. Tomáš, kterého připomínají i písmena ST na fasádě domu. Na dům navazuje kaple sv. Tomáše. Původně měla být v prvním poschodí budovy. Na žádost olomouckého arcibiskupa Dr. Theodora Kohna, byla přičleněna k budově. Důvodem bylo přání, aby mohla sloužit veřejnosti. Vysvěcena byla roku 1904, ale měla jiné postavení. Původní pětiúhelník byl nevyhovující, neboť věřící při bohoslužbách stojící venku neviděli na oltář, takže proti vchodu byla následně postavena nová část s oltářem. Kaple je postavena v gotickém slohu. Hlavní dřevěný oltář je osvícen třemi okny s motivy sv. Petra a Pavla, sv. Václava a sv. Ludmily s malým Václavem. Na zdi je unikátní malba od J. Köhllera s motivem poutníků na Pustevnách a dále jeho ornamenty. V boční lodi, kdysi původní kapli, je na oltáři motiv Panny Marie s Ježíškem. Po stranách jsou další dva menší oltáře. V oknech lze spatřit motiv sv. Moniky, sv. Prokopa, sv. Františka Saleského a sv. Ludmily.
 
Graficke pismenko V roce 1954 dům postihl požár od topného tělesa a dlouhá léta byl v neutěšeném stavu. Dnes je dům s kaplí výstavním kouskem Luhačovic. Samotný dům slouží jako hotel. Kaple je však nadále volně přístupná veřejnosti a je hojně navštěvovaná. Zajímavostí je, že zde napsal Leoš Janáček svoji Lišku Bystroušku a Glagolskou mši.
 
Graficke pismenko Severozápadně od domu (asi po 50 m) lze spatřit velice pěkný sloup s vyrytým letopočtem 1698 s motivem Panny Marie.

Text: historie
17.5. 2010 - Ivo Rozehnal - podle infocedule v místě kaple