Dominantní novorománský kostel ve Světlíku vyrostl v letech 1872–4 na místě starší stavby, ze které snad převzal část konstrukcí. Stylově jednotná je i brána hřbitova, který jej obklopuje. Severně pod ním velká barokní fara.
Hlavní obrázek místa
Kostel od severozápadu
© Ivan Grisa 05/2010
Graficke pismenko Světlík leží na silnici II/162 Frymburk - Větřní. Kostel samotný stojí na jižním okraji obce, parkování je možné přímo u něj, nebo na nedaleké návsi. Přes obec prochází cyklostezka 1245, zelená turistická značka Frymburk - Hořice na Šumavě a modrá Černá v Pošumaví - Český Krumlov.
Kostel je přístupný během bohoslužeb, které se pravidelně konají o nedělích od 11.30.
Ivan Grisa, 13.5. 2010

  historie

  Kostel svatého Jakuba Většího ve Světlíku
  Kostel ve Světlíku vznikl zřejmě zároveň s trhovou vsí, připomínanou poprvé roku 1258. Po husitském plenění roku 1423 byl obnoven v polovině 15. století, rozšířen roku 1663. V letech 1872–74 byl nahrazen rozměrnou novorománskou novostavbou, která snad převzala část starších konstrukcí (spodní část věže?). Ve stejném slohu je postavena i honosná brána na hřbitov, který kostel obklopuje. Severně pod kostelem stojí velká barokní fara, spravovaná

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980, 21.5. 2010
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Světlík