Moje místa 0

Graficke pismenko Existenci vsi prokazují písemné prameny ke konci 14. století, existence plnohodnotného feudálního sídlo v této době však není doložena, majitel sídlili nejspíše v rezidenčním dvoře. V dalších staletích podmínky pro vznik panského sídla nenastaly – Strančice byly rozdrobeny mezi více majitelů nebo jejich majitelé měli k dispozici sídlo na některém ze svých dalších majetků. Teprve kolem roku 1700 vydělil František Ignác Kalhart Strančice jako samostatný dědický podíl pro jednoho ze svých synů. Z poddanských statků byl vytvořen čtyřkřídlý poplužní dvůr, jehož jihovýchodní křídlo tvořilo panské sídlo jako obydlí majitele zřizovaného deskového statku. To bylo postaveno před rokem 1711, kdy je při popisu statku výslovně uváděno „Rittersitz“, tedy rytířské sídlo. Před zámkem byla zahrada se sadem, severně od dvora se nacházel rybník.

 
Graficke pismenko Zámek je obdélná podsklepená jednopatrová budova orientovaná ve směru severozápad – jihovýchod. Původně byla kryta valbovou střechou s hranolovou věžičkou nad zámeckou kaplí. Nejspíš koncem 18. století byla valbová střecha nahrazena dnešní sedlovou střechou s výrazným členitým štítem v západním průčelí. K delší severní fasádě byl při východním nároží připojen půlkruhový schodišťový přístavek. Prosté fasády člení nová obdélná okna. Přibližně uprostřed přízemí je klenutá vstupní chodba přístupná portály v obou delších stranách budovy. Z chodby jsou přístupné jednotlivé místnosti přízemí, vede z ní také schodiště do patra. Vzhledem k setrvávajícímu využívání většiny budovy k bytovým účelům nebylo možné zjistit současné členění a podobu jednotlivých místností bývalého zámku. Podle různých starých popisů bylo v přízemí nejméně sedm klenutých místností, z nichž jedna sloužila jako kuchyně, v patře bylo šest zřejmě plochostropých místností, z nichž jedna byla další kuchyně a druhá sloužila jako domácí kaple.

Text: popis
23.5. 2010 - Zany podle J. Úlovec, Zapomenutý zámek ve Strančicích, Pocta Evě Šmilauerové (sborník k 60. narozeninám PhDr. Evy Šmilauerové, CSc.), Státní okresní archiv Praha - Západ, Praha 1995

tianDe Praha

Ves Strančice nalezneme jihovýchodně od Prahy. V písemných pramenech se poprvé objevuje roku 1404, kdy kanovník kostela sv. Jiří na Pražském hradě Václav ze Strančic věnuje roční plat kostelu v nedalekých Kunicích na spásu duše svých rodičů Vítka a Ludmily ze Strančic a svých šesti dcer. Snad již te…
historie - Zany podle J. Úlovec, Zapomenutý zámek ve Strančicích, Pocta Evě Šmilauerové (sborník k 60. narozeninám PhDr. Evy Šmilauerové, CSc.), Státní okresní archiv Praha - Západ, Praha 1995

praporčík četnictva Josef Bojas

Vedle jižního vstupu je osazena pamětní deska zástupce velitele četnické stanice Strančice praporčíka Josefa Bojase, který byl za spolupráci s domácím odbojem 8. července 1943 s dalšími třemi protektorátními četníky zastřelen na střelnici v Praze – Kobylisích. Jejich veřejná poprava měla sloužit jak…
historie - Zany
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu