Obdélný patrový barokní zámek postaven kol. r. 1700 Františkem Ignácem Kalhartem ze Sternfeldu, později často měnil majitele, od r. 1780 patřil piaristům. Dnešní majitel, developerská společnost, zanedbanou budovu zbořil a plánuje ji nahradit novostavbou bytového domu.
Hlavní obrázek místa
© Rodochrozit, 03/2013
Graficke pismenko Strančický zámek čp. 1 stojí (zatím) na východní straně návsi cca 100 m na jih od železniční stanice Strančice (trať Praha, hl. nádraží - Benešov). U nádraží staví také příměstské autobusové linky Pražské integrované dopravy 461, 462, 469, 490, 494.
Zany, 23.5. 2010

  turistické

  dne 20.12.2010 vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rovoje pod č.j. 197210/2010/KUSK rozhodnutí, jímž je povoleno odstranění stavby č.p.1 Strančice. 31.12.2010 začal majitel budovy odstraňovat střechu.
  Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích, 2.1. 2011

  historie

  Ves Strančice nalezneme jihovýchodně od Prahy. V písemných pramenech se poprvé objevuje roku 1404, kdy kanovník kostela sv. Jiří na Pražském hradě Václav ze Strančic věnuje roční plat kostelu v nedalekých Kunicích na spásu duše svých rodičů Vítka a Ludmily ze Strančic a svých šesti dcer. Snad již tehdy byla ves rozdělena mezi několik majitelů, jak naznačují obdobné zmínky z let 1430 a 1457. Poté se Strančice téměř na další století z pramenů

  Zany podle J. Úlovec, Zapomenutý zámek ve Strančicích, Pocta Evě Šmilauerové (sborník k 60. narozeninám PhDr. Evy Šmilauerové, CSc.), Státní okresní archiv Praha - Západ, Praha 1995, 22.5. 2010
  praporčík četnictva Josef Bojas
  Vedle jižního vstupu je osazena pamětní deska zástupce velitele četnické stanice Strančice praporčíka Josefa Bojase, který byl za spolupráci s domácím odbojem 8. července 1943 s dalšími třemi protektorátními četníky zastřelen na střelnici v Praze – Kobylisích. Jejich veřejná poprava měla sloužit jako odstrašující případ pro deputace četníků dovezené na místo z celého Protektorátu. Svým statečným chováním v posledních chvílích života však tito

  Zany, 23.5. 2010

  popis

  Existenci vsi prokazují písemné prameny ke konci 14. století, existence plnohodnotného feudálního sídlo v této době však není doložena, majitel sídlili nejspíše v rezidenčním dvoře. V dalších staletích podmínky pro vznik panského sídla nenastaly – Strančice byly rozdrobeny mezi více majitelů nebo jejich majitelé měli k dispozici sídlo na některém ze svých dalších majetků. Teprve kolem roku 1700 vydělil František Ignác Kalhart Strančice jako

  Zany podle J. Úlovec, Zapomenutý zámek ve Strančicích, Pocta Evě Šmilauerové (sborník k 60. narozeninám PhDr. Evy Šmilauerové, CSc.), Státní okresní archiv Praha - Západ, Praha 1995, 23.5. 2010

  Časová osa

  1404
  první zmínka o vsi Strančice: kanovník kostela sv. Jiří na Pražském hradě Václav ze Strančic věnuje roční plat kostelu v Kunicích na spásu duše svých rodičů a dcer
  1542
  do obnovených zemských desek vložen prodej statku Štiřín, včetně vsi Strančice (nebo její části) Mikuláši Šorfovi ze Štiřína
  1604
  panství kupuje Alžběta Beřkovská z Břízy
  1695
  lojovické zboží dědí Kateřina Terezie Lemersová
  1706
  Františkem Ignácem Kalhart ze Sternfeldu se tituluje "na Strančicích"
  1719
  Strančice dědí Kateřina Františka Kalhartová ze Sternfeldu
  1722
  prodáno pro dluhy Marii Alžbětě Caretto von Millesimo
  1723
  dědí Antonín Caretto von Millesimo
  1724
  dědí Antonín Caretto von Millesimo prodává Strančice Anně Františce Rabenhauptové
  1733
  získává Ferdinand Jakub Hüttel
  1738
  získává Josef Ignác Hübschmann
  1739
  získává Petr Eusebius Radecký z Radče
  1760
  Antonie z Collar prodává Straničice Marii Barboře z Valdštejna
  1767
  Kateřina Schüttlová prodala Strančice Václavu Ignáci Radeckému z Radče
  1775
  Strančice kupuje Jan Baltazar Dausig z Hauenthalu s manželkou Josefou Pátkovou
  1780
  komisionálně prodáno piaristické koleji na Novém Městě pražském
  1896
  nájemcem statku strančický hostinský a sládek Antonín Bukovský
  1908
  prodloužena smlouva s nájemcem statku Antonínem Bukovským
  1921
  nájemcem se stal František Milota
  1925
  prodáno Františku Milotovi
  1948
  poplužní dvůr se zámkem znárodněn
  1980 (?)
  statek vyhořel, budovy zbořeny (kromě zámku č.p. 1)
  po roce 1989 (?)
  v restitucích vráceno původním majitelům
  2007
  Sdružení přátel studánky u kaple sv. Anny ve Strančicích zahájilo boj o záchranu zámku před zbořením

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  zaniklý
  nepřístupno
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Praha-východ  (PH)
  Strančice