Tvrz a dvůr Štěkře

Štěkře (Sticks) se poprvé připomínají listinou, jíž 16. 1. 1336 obdaroval Menhart ze Štěkří zlatokorunský klášter. V držbě původního zemanského rodu zůstaly do poloviny 15. století, od roku 1489 do roku 1848 patřil statek českokrumlovskému prelátství. To předalo dvůr s původní zemanskou tvrzí poddaným, posledních více než 300 let na něm hospodaří rod Kalkušů (s nucenou přestávkou za komunistické vlády).

 
Graficke pismenko Pozůstatky původní tvrze se podle stavebně historického průzkumu nacházejí zřejmě v západní části obytné budovy. Celý areál prošel zřejmě významnou renesanční přestavbou, na niž upomíná štít jižní hospodářské budovy (špýcharu?), letopočet 1608 na kamenné nádrži ve dvoře a zbytky sgrafitových omítek.
 
Graficke pismenko Komplex dvora s někdejší tvrzí utrpěl v II. polovině 20. století zanedbanou údržbou. V současné době je většina budov opravena.

Text: historie
21.5. 2010 - Ivan Grisa, dle Kolektiv autorů: Encyklopedie českých tvrzí, III. díl, Argo 2005