Původně gotický farní kostel v Benešově nad Černou vznikl počátkem 30. let 14. století údajně přestavbou starší kaple. Barokně byl upraven roku 1630, naposledy rekonstruován v 90. letech 20. století.
Hlavní obrázek místa
Kostel od západu
© Ivan Grisa 05/2010
Graficke pismenko Městečko Benešov nad Černou leží na silnici II/154 Kaplice - Nové Hrady. Parkování je možné bez omezení přímo na náměstí nad kostelem. Autobusové spojení je ve volných dnech téměř zanedbatelné. Z Benešova vycházejí turistické značené cesty i cyklostezky do Slepičích hor a jihozápadní části hor Novohradských.
Kostel je přístupný v době bohoslužeb, které se konají pravidelně v neděli od 10.45.
Ivan Grisa, 13.5. 2010

  historie

  Farní kostel se v někdejším Německém Benešově (od roku 1946 Benešov nad Černou) připomíná poprvé roku 1332. Údajně vznikl rozšířením starší kaple. Z gotické stavby pocházejí obvodové zdi, klenba podvěží a kaple Panny Marie jižně od věže. Kostel byl zřejmě původně dvojlodní. Roku 1630 došlo k raně barokní přestavbě. Kostel získal nové valené klenby s výsečemi a fasádu hlavního průčelí. Stavbu poškodila řada požárů, při jednom z nich roku 1863

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977, 11.5. 2010
  Sv. Jakub Starší (Větší, syn Zebedeův, apoštol) – historie, legendy, atributy
  Sv. Jakub Starší († 43 / 44) byl jedním z dvanácti apoštolů – učedníků Ježíše Krista. Jeho bratrem byl apoštol a evangelista Jan. Bratři pocházeli z rybářské rodiny (tetou jejich matky Salome byla Panna Marie), žijící v Betsaidě u Genezaretského jezera v Palestině. Ježíš Kristus je povolal, když společně s otcem Zebedeem na lodi spravovali sítě. Bratři nechali všeho a následovali Krista (předpokládá se, že odešli po zázračném rybolovu;

  E. Horáková podle http://cs.wikipedia.org, http://catholica.cz, 1.10. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Benešov nad Černou