Pozdně gotický kostel s barokně přestavěnou lodí a novogotickou věží nahradil ve Frymburku původní svatyni, připomínanou poprvé roku 1277. Po napuštění lipenské přehradní nádrže se ocitl téměř na jejím břehu.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihu
© Ivan Grisa 05/2010
Graficke pismenko Frymburk stojí přímo na levém břehu lipenské přehradní nádrže, na silnici II/163. Vychází odtud i silnice II/162 na Český Krumlov. Autobusové spojení, v pracovních dnech relativně četné, se ve dnech volných téměř vytrácí. Frymburk je ideálním východiskem pro pěší i cyklistické túry po obou březích jezera vzhledem k tomu, že zde v bezledových měsících funguje přívoz do Frýdavy na pravém břehu (i pro automobily).
Kostel je přístupný během bohoslužeb, které se konají pravidelně o nedělích od 9.30.
Ivan Grisa, 14.5. 2010

  historie

  Kostel svatého Bartoloměje ve Frymburku
  Nejstarší frymburský kostel se jako farní pod patronátem kláštera Ostrov u Davle připomíná poprvé roku 1277. Předcházela mu zřejmě ještě starší kaple. Současná stavba patří k posledním pozdně gotickým realizacím na rožmberských panstvích: nápis na jednom z opěrných pilířů presbytáře ji datuje do roku 1530. V presbytáři se dochovala síťová klenba švábského typu. Původně plochostropá loď byla přestavěna a zaklenuta roku 1652 stavitelem C. Nevem,

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977 a K. Kuča: Města a městečka..., 1. díl, Libri 1995, 16.5. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Frymburk