Na želnavské návsi se dochoval vodní rozdělovač, který od II. desetiletí 19. století do 70. let 20. století zajišťoval distribuci vody do jednotlivých statků v obci. Unikátní technická památka je chráněna od roku 1963.
Hlavní obrázek místa
Vodní rozdělovač od severu
© Ivan Grisa 05/2010

Vodní rozdělovač v Želnavě

Graficke pismenko Roku 1818 vznikla v Želnavě pozoruhodná vodárenská soustava: z pramenů pod Želnavskými vrchy se borovým potrubím přiváděla voda do žulového válce na návsi. V jeho horní části se z přívodního potrubí přelévala do deseti rozvodných trubek, které vedly k jednotlivým statkům.
Od roku 1963 je zařízení památkově chráněno, fungovalo do 70. let 20. století. Roku 2004 byl opraven, přičemž byl odhalen německý nápis z roku 1818, jehož text v překladu zní: "Kdož stále jen chuť má pít, ať přijde, já mohu ho každý den napojit". Vedle rozdělovače je umístěna informační tabule.
Obdobné zařízení fungovalo v nedaleké Pěkné a Záhvozdí, nikde jinde v Čechách se zřejmě nevyskytuje.
Ivan Grisa, dle webové stránky http://www.zelnava.wbs.cz/Historicky-vodojem.html, 14.5. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  technická památka
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Prachatice  (PT)
  Želnava