Dvojklášter žebravých řádů byl roku 1350 založen mimo jiné pro oslabení vlivu valdenských, jichž tehdy žilo v okolí Krumlova mnoho. Fungoval 600 let, poté bez využití zchátral. V posledních letech ho postupně opravuje řád křižovníků.
Hlavní obrázek místa
© Pavel Zany Komárek 2. 5. 2009

Klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, dříve minoritů a klarisek, v Českém Krumlově

Graficke pismenko Dvojklášter žebravých řádů minoritů a klarisek založila vdova po Petru I. z Rožmberka Kateřina a její synové roku 1350. Jedním z důvodů pro tento čin bylo v okolí sílící valdenské hnutí. Roku 1375 byl komplex rozšířen směrem k jihu o dvůr bekyň (zbožných, zpravidla ovdovělých žen). Od roku 1379 zde probíhalo po vzoru kaple Božího těla na Dobytčím trhu Nového Města pražského ukazování svatých ostatků, spojené s možností získání odpustků. Tento svátek zanikl roku 1417, kdy se Oldřich z Rožmberka dočasně přiklonil k husitství. Roku 1420, kdy byl opět věrným katolíkem, ostatky zastavil, aby získal prostředky na boj s husity. Kláštery ...
Ivan Grisa, dle webové stránky http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_minkla.xml, 14.5. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Český Krumlov