Součást výjimečného kaplického areálu dvou těsně sousedících kostelů. Menší kostel vznikl zřejmě po požáru roku 1507 na místě původního kostelíka ("kaplice"), který po vzniku města sloužil českým obyvatelům.
Hlavní obrázek místa
Kostel od severovýchodu
© Ivan Grisa 05/2010

Kostel svatého Floriána v Kaplici

Graficke pismenko Ve východní části starého města stojí výjimečný areál, zahrnující dva kostely a společný bývalý hřbitov. Menší z obou kostelů vznikl po požáru roku 1507 na místě původní svatyně slovanské osady, které dal jméno ("kaplice" = malý kostel). Po vzniku města sloužil kostel, zasvěcený Panně Marii, českým obyvatelům Kaplice a okolních vsí. Zřejmě kvůli národnostnímu rozdělení obyvatel došlo k obnově obou kostelů i po požáru roku 1507. I menší kostel postavila rožmberská huť ve slohu jihočeské pozdní gotiky jako jednolodní bezvěžovou stavbu. Vnitřní zařízení pochází převážně ze 17. a 18. století.
Dnes slouží řeckým katolíkům.
Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979 a K. Kuča: Města a městečka..., 2. díl, Libri 1997, 18.5. 2010

  historie

  Svatý Florián (Florián z Lorchu)
  Svatý Florián je katolický mučedník a svatý. Je patronem hasičů a profesí, která souvisejí s ohněm – pekařů, hrnčířů, hutníků, kominíků. Zobrazován bývá v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho sochy se vztyčovaly na ochranu proti požárům. Svatý Florián se podle legendy narodil v 2. pol. 3. stol. v Zieselmaueru nedaleko Vídně a stal se římským vojákem. Sloužil jako vedoucí kanceláře místodržícího v

  http://cs.wikipedia.org, 21.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Kaplice