Kostel svatého Bartoloměje s kaplí svaté Barbory v Malontech

Graficke pismenko Nejstarší částí malontského kostela je původní kaple svaté Kateřiny (dnes Barbory) pocházející pravděpodobně z I. čtvrtiny 14. století. Ve III. čtvrtině téhož století byl k jejímu jižnímu boku přiložen presbytář nového, podstatně většího kostela. Původní kaple pak sloužila jako sakristie. Loď nového kostela nebyla zřejmě původně zaklenutá.

 
Graficke pismenko Koncem 15. století vzniklo z původní lodi dvojlodí, zaklenuté síťovou klenbou. Nejpozději tehdy byla poměrně štíhlá věž v ose západního průčelí opatřena mohutnými opěráky. Poslední úpravou kostela byla stavba nové sakristie v ose závěru roku 1887.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 došlo i v Malontech k násilné výměně obyvatel. Obec byla vybrána jako centrum zemědělské a lesnické činnosti v západní části Novohradských hor, která zůstala většinou nedosídlena. Tato skutečnost vedla k náhradě téměř celé původní zástavby panelovými domy horského typu. I původní pomník padlým z I. světové války byl zbaven německých nápisů a změněn v připomínku "odčinění Bílé hory". Malonty dokazují, že se toto odčinění opravdu podařilo...

Text: historie
21.5. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001


OOO