Zřejmě druhý židovský hřbitov v Rožmberku byl zřízen v 17. století v jižním hradebním parkánu. Devastaci začali nacisté, dokončili ji čeští novoosídlenci po roce 1945. Zachovalo se několik náhrobků na pozemku za domem čp. 103.
Hlavní obrázek místa
Náhrobky v jihovýchodním koutě hřbitova
© Ivan Grisa 05/2010
Graficke pismenko Nejjednodušší přístup k pozůstatkům starého židovského hřbitova je z rožmberského náměstí (autobusová zastávka, možnost parkování) uličkou ze středu jeho jižní strany. Po dosažení vrcholu stoupání odbočte vpravo. Na levé straně uličky (u další odbočky vzhůru) stojí dům čp. 103. Budete-li mít štěstí a jeho občasní obyvatelé budou přítomni, můžete se s nimi domluvit i na vstupu na plochu hřbitova brankou ze zadní uličky.
Ivan Grisa, 21.5. 2010

  historie

  Starý židovský hřbitov v Rožmberku
  Počátky židovského osídlení v Rožmberku nejsou hodnověrně listinně zdokumentovány. Předpokládá se, že Židé zde sídlili od 14. století. Obec se rozšířila v 70. letech 17. století po vypovězení Židů z Vídně, naopak rožmberští spoluzakládali novodobou židovskou obec v Linci v polovině 19. století. Synagoga, nejstarší hřbitov a domky židovské osady se rozkládaly přímo pod zdejším hradem nad pravým břehem Vltavy ve čtvrti zvané Riedl. Po demolici

  Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 6. díl, Libri 2004, 21.5. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  židovské památky
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Rožmberk nad Vltavou