Původně gotická kaple na levém břehu Vltavy v Loučovicích byla založena roku 1361 společně s kostelem na protější straně řeky. Současná podoba pochází z přestavby v 16. století, dnes bez využití.
Hlavní obrázek místa
Kaple od jihovýchodu
© Ivan Grisa 05/2010

Kaple svatého Prokopa v Loučovicích

Graficke pismenko Současně s kostelem sv. Oldřicha na protějším břehu řeky (viz heslo) byla založena vlevo od toku i kaple svatého Prokopa. Z této stavební etapy se dochovala malá okénka závěru s kružbami. Současná podoba je výsledkem přestaveb v 16. a 17. století (strop lodi i presbytáře, okna lodi). Po roce 1945 kaple přestala sloužit svému účelu a značně zchátrala.
Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979, 18.5. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Loučovice