Pozdně gotický klášter v Přední Výtoni na místě původních pousteven a starší kaple, které jsou doloženy roku 1384. Jeho nedlouhá existence skončila v 50. letech 16. století, poté fara, spravovaná z Vyššího Brodu. Po roce 1945 klášter zabrala armáda.
Hlavní obrázek místa
Kostel od západu, vpravo bývalý klášter
© Ivan Grisa 05/2010

Bývalý klášter pavlánů s kostelem svatých Filipa a Jakuba v Přední Výtoni

Graficke pismenko Roku 1384 věnovali bratři Petr a Jan z Rožmberka kapli sv. Pavla a šest cell, stojících v hlubokých lesích nad pravým břehem Vltavy, eremitům (poustevníkům). Koncem 15. století vznikla v sousedství druhá poustevnická komunita, která se se svolením papeže Inocence VIII. řídila pavlánskou řeholí. Pravděpodobně od roku 1495 žily obě skupiny ve společném objektu (klášteře), jehož součástí se stal i nově budovaný kostel, svěcený zřejmě roku 1523. Komunitu značně oslabil nástup luterství: poslední zpráva o její existenci pochází z roku 1556. Opuštěný kostel převzali do správy vyšebrodští cisterciáci, bývalý klášter sloužil jako fara. Kostel ...
Ivan Grisa, dle Vlček - Sommer - Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů, Libri 1997, 21.5. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Přední Výtoň