Graficke pismenko Hrádek z konce 13. století, který vznikl při kolonizaci této části podkrkonoší, jak o tom svědčí i nálezy střepů z tohoto období. Hrad nemohl vzniknout v dřívější době, protože kolonizace pomezního hvozdu začala probíhat právě až koncem 13. století. Území, kde leží Hrádek u Štěpanic, kolonizoval rod Markvarticů, který se později rozdělil na několik linií. V oblasti horního Pojizeří to byly větve Valdštejnů a Lemberků. Převážnou část území zde postupně získávají Valdštejnové a centrem této oblasti se stává hrad Štěpanice – prvním známým držitelem hradu byl Jan z Valdštejna (1304–1340). Doba založení hradu a jeho zakladatel nejsou známi. Hrad pravděpodobně nebyl předchůdcem hradu Štěpanice, spíše jeho souputníkem v době kolonizace. Stav a podoba lokality, stejně jako její vymizení z paměti, svědčí o tom, že období kolonizace dlouho nepřežila. Hrádek je sice strategicky velmi dobře umístěn, ale v 15. století, kdy se už začaly intenzivně používat střelné zbraně, by neobstál. O hrádku nejsou žádné informace na tereziánském a josefském katastru a ani na Grauparově mapě Krkonoš z roku 1765. Teprve indikační skica Štěpanic z roku 1842 nazývá les v této lokalitě „Hradiště".

Text: historie
23.5. 2010 - Petr Nožička, čerpáno z : Z. Fišera, Tři neznámá hradiště na Jilemnicku, Ročenka KAS 1987


OOO