Graficke pismenko Vznik tvrze v Kosicích jde předpokládat už ve 14. století, ačkoliv první zmínka je až z roku 1407. V roce 1315 je zmiňován Rudolf z Kosic a o jeho vážném sporu s vladyky z Třesic, jenž vrcholí soubojem v Hradci Králové. V roce 1318 se udávají jako majitelé známí škůdci na okolních statcích, bratři Budislav, Bernard a Hroznata. V rozmezí let 1339–1357 je zde uváděn Spytihněv z Kosic, v rozmezí let 1363–1365 Sulek z Kosic a v roce 1376 Čeněk z  Kosic. Po něm zde sídlí Buzek, po něm majetek přechází na jeho ženu Kunku, a poté na poručníka jejich dětí Haška z Kosic, který umírá v roce 1393. Majetek přechází na Přecha ze Záchraštan. V roce 1395 je zde uváděn jako majitel Zdeněk z Labouně, který se stává zakladatelem rodu Kosických z Labouně, kteří tvrz i panství vlastnili přes 120 let. Jsou zde mimo jiné zmiňováni 1407–1414 Jindřich, v letech 1429–1449 Bohuněk, v letech 1467–1494 Zdeněk Čeněk, všichni Kosičtí z Labouně. V roce 1519 prodává Bohuněk Kosický z Labouně panství i tvrz Vilému Kostkovi z Postupic, panství je připojeno k panství chlumeckému a tvrz tímto ztrácí svůj význam a zaniká. Z tvrze se zachovalo dodnes neúplné tvrziště. Tvoří jej vyvýšenina ze zbytkem kamenného zdiva a zbytek vodního příkopu (původně napojený na řeku Bystřici).

Text: historie
4.5. 2010 - Petr Nožička, čerpáno z: P. Křížek, M. Řezník: Hrady, zámky, a tvrze na Královéhradecku, Společnost ochránců památek ve východních Čechách , 1992


OOO