Kostel Božského srdce Ježíšova na Pražském Předměstí v Hradci Králové

Území na pravém břehu Labe bylo zastavěno historickým předměstím královského věnného města již ve středověku. Vzhledem k množství obyvatel zde stálo i několik kostelů. Předměstí těžce postihly husitské i třicetiletá válka. Při stavbě barokní pevnosti bylo proto poměrně snadné dosáhnout prakticky úplné likvidace původní zástavby. Vytvořilo se tak tzv. koliště, tedy neosídlené území v předpolí pevnosti, který bylo možno bez problémů postřelovat a  kde nepřítel nemohl nalézt útočiště.

 
Graficke pismenko Až likvidace pevnosti a stavba železnice, jejíž stanice byla umístěna na západním okraji předměstí, způsobily obnovený rozvoj výstavby na území. Od roku 1891 do roku 1942 zde existovala samostatná obec, povýšená roku 1924 na město.
 
Graficke pismenko I přes tuto skutečnost se podařilo sladit urbanistické plány předměstí s vlastním Hradcem a vznikla tak souvislá representativní zástavba. Její součástí se v letech 1928–32 stal i nový farní kostel Božského srdce Páně. Projekt na jeho stavbu vypracoval architekt Bohumil Sláma (1887–1961), autor řady významných budov, stavěných zejména v období I. republiky. Stavbu provedla hradecká firma Capoušek. Objekt, který se hlavním východním průčelím obrací do nového náměstí (28. října), je orientován k severu. Jedná se o velkou jednolodní stavbu s betonovou valenou klenbou. Její dominantu tvoří hranolová věž v ose hlavního průčelí, završená vysokým křížem. Vnitřní zařízení je prosté, část je pravděpodobně přenesena ze starších objektů (novorománská).

Text: historie
28.4. 2010 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 2. díl, Libri 1997


OOO