Klášter dominikánů byl v Jihlavě založen r.1247 a jeho konventní kostel byl vysvěcen r. 1261. V r. 1781 byl klášter předán armádě, která jej užívala do r. 1947. Od r. 2005 probíhá rekonstrukce, jejímž cílem je vrátit chrámu původní podobu.
Hlavní obrázek místa
průčelí kostela sv. Kříže
© Milan Caha 05/2010

Graficke pismenko Klášter dominikánů byl v Jihlavě založen roku 1247 a jeho (nedokončený) konventní kostel sv. Kříže byl vysvěcen roku 1261. Jedná se o halové trojlodí, budované pod vlivem francouzské gotiky. V průběhu 13. století byly postaveny obvodové zdi, vstupní portál a triumfální oblouk. K zaklenutí interiéru však došlo až koncem 14. století, patrně pod vlivem hutě Petra Parléře. V letech 1513 a 1523 byl klášter poškozen požáry, po nichž byl opravován v renesančním slohu. V letech 1604–1625 byl klášter dočasně opuštěn. V roce 1781 se klášterní komunita přestěhovala do sousední jezuitské koleje, kostel byl odsvěcen a předán armádě. Ta ...
© Milan Caha (zdroj: Samek Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska (J-N), Academia Praha 1999), 8.11. 2010

  popis

  Objekt kostela je tvořen 21,5m dlouhým presbytářem s pětibokým závěrem a obdélným trojlodím halového typu. Na vnější fasádě presbytáře se nacházejí dvakrát odstupněné opěráky s armovaným nárožím, pultovými stříškami a završené kamennými sedlovými stříškami s vrcholící stříškou. Na jižní straně přiléhají k presbytáři tři později vybudované přízemní středověké místnosti s gotickou křížovou klenbou sloužící původně jako předsíně bočních vstupů. V

  JC podle informační cedule, 5.3. 2011

  Časová osa

  1247 (?)
  Pravděpodobné založení kostela
  1257
  První písemná zmínka o kostele.
  1261
  Kostel byl vysvěcen
  ve druhé polovině 13. století
  Pokračuje výstavba kostela, dokončování obvodových zdí.
  1279
  Zasnoubení potomků zesnulého krále Přemysla Otakara II.
  v polovině 14. století
  Probíhaly další stavební úpravy
  1353
  Kostel vyhořel při požáru města
  1436
  Probíhala zde část jednání před vyhlášením tzv. basilejských kompaktát.
  1484
  Je doložena dnes již zaniklá kaple sv. Barbory
  1513
  Budova kostela opakovaně poškozena požárem.
  1525
  Opět kostel vyhořel a zároveň přišel o střechu. Následovaly stavební úpravy v renesančním duchu.
  1604 - 1625
  Kostel a klášter byly opuštěny
  1645 - 1647
  Kostel zabrán pro protestanské bohoslužby.
  1646
  Z vojenských důvodů byla stržena střecha
  1687
  Kostel byl opravován a současně byla opravena i pobořená svatobarborská kaple.
  1723 - 1725
  Za kostelem byla vystavěna loretánská kaple, přístupná proraženým vchodem z presbytáře.
  1727
  Kostel dostal novou střechu. A byla zbořena kaple sv. Barbory z důvodu výstavby nového křídla klášterního areálu.
  1781
  Zchátralý kostel byl odsvěcen.
  1784
  Kostel předán armádě a vnitřní prostory byly upraveny jako skladiště. Byla vystavěna příčka mezi trojlodím a presbytářem.
  koncem 18. století
  Z důvodu porušené statiky presbytáře byla odstraněna raně gotická klenba a některá okna byla zazděna.
  1947 - 1749
  Probíhaly stavební úpravy a kostel dále sloužil potřebám československé církvi husitské.
  1990
  Presbytář byl armádou předán církvi a po jednoduchých úpravách sloužila k církevním potřebám. Příčka ještě nebyla odstraněna.
  1995
  V presbytáři byla snesena cihlová klenba a nahrazena železobetonovou deskou a vytvořena trámová konstrukce napodobující žebrovou klenbu.
  2005
  Kostel získalo ve dražbě město Jihlava. Byla podána žádost o grant na opravu.
  leden 2009 - leden 2011
  Proběhla první etapa rekonstrukce kostela.
  02. březen 2011
  Kostel byl zpřístupněn veřejnosti ve dni otevřených dveří.


  Chcete se stát boháči? Přesně za půl roku vydá hrad Sion svůj poklad!

  Hrady a zámky

  Vydejte se dnes s námi asi 8 km jihozápadně od Kutné Hory, kde se v blízkosti obce Chlístovice nachází zřícenina gotického hradu Sion. Pokud jste dosud o něm neslyšeli, pak jste o hodně přišli a co nejdříve to musíte napravit

  Větrný mlýn Velké Těšany aneb život ve mlýně nebyl pro princezny

  Hrady a zámky

  Kdy a kde se roztočilo první větrem poháněné mlýnské kolo, se už s určitostí asi nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že se tím splnil pradávný sen člověka, spoutat nepolapitelný a neviditelný vítr a využít jej ve svůj prospěch. Ale protože živel je živel a ten nikdy nebude poslouchat jako beránek, mnohokrát nechal lidi na holičkách a mlynářům připravil nejednu krušnou chvíli.

  Výlety po České republice – Středočeský kraj

  Cestování

  Hrady a zříceniny jsou skvělým cílem pro výlety. Možná ani netušíte, kolik v České republice takových památek je. Jen ve Středočeském kraji najdete kolem 100 hradů, zámků a zřícenin. Určitě znáte Karlštejn, Křivoklát, nebo Kokořín. V článku si představíme tři atraktivní zříceniny hradů, na které se můžete vypravit i s dětmi a užít si rodinný výlet.

  Panenská příroda, průzračné moře a prázdninová atmosféra deset hodin autem z Prahy

  Cestování

  Ostrov Cres je jedna z prázdninových destinací v Chorvatsku vzdálená z Prahy deset hodin jízdy autem. Kromě průzračného moře s oblázkovými plážemi se můžete vydat ke kamennému labyrintu, magické mořské jeskyni, římskému mostu nebo na zříceniny několika kostelů.

  Lesk a sláva lázní Sedmihorky – pohádka s otevřeným koncem

  Hrady a zámky

  Sedmihorky – zaniklé lázně, jejichž sláva se kdysi dotýkala hvězd. Nejstarší vodoléčebný ústav v Čechách dnes zeje prázdnotou a postupně vysychají i léčivé prameny, za nimiž jezdívali lidé z celého světa.

  Vildštejn – románský hrad, na nějž se usmálo štěstí

  Hrady a zámky

  Románský hrad Vildštejn je jedním z nejstarších vodních hradů na území naší republiky. Nachází se v okrese Cheb, a přestože tam stojí nějakých 800 let, pro veřejnost se jeho brány úplně poprvé otevřely až v roce 2001.

  Vysočina,  Jihlava  (JI), Jihlava
  OOO