Klášter dominikánů byl v Jihlavě založen r.1247 a jeho konventní kostel byl vysvěcen r. 1261. V r. 1781 byl klášter předán armádě, která jej užívala do r. 1947. Od r. 2005 probíhá rekonstrukce, jejímž cílem je vrátit chrámu původní podobu.
Hlavní obrázek místa
© Karel Husák, 09/2011
Graficke pismenko Klášter dominikánů byl v Jihlavě založen roku 1247 a jeho (nedokončený) konventní kostel sv. Kříže byl vysvěcen roku 1261. Jedná se o halové trojlodí, budované pod vlivem francouzské gotiky. V průběhu 13. století byly postaveny obvodové zdi, vstupní portál a triumfální oblouk. K zaklenutí interiéru však došlo až koncem 14. století, patrně pod vlivem hutě Petra Parléře. V letech 1513 a 1523 byl klášter poškozen požáry, po nichž byl opravován v renesančním slohu. V letech 1604–1625 byl klášter dočasně opuštěn. V roce 1781 se klášterní komunita přestěhovala do sousední jezuitské koleje, kostel byl odsvěcen a předán armádě. Ta ...
© Milan Caha (zdroj: Samek Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska (J-N), Academia Praha 1999), 8.11. 2010

  popis

  Objekt kostela je tvořen 21,5m dlouhým presbytářem s pětibokým závěrem a obdélným trojlodím halového typu. Na vnější fasádě presbytáře se nacházejí dvakrát odstupněné opěráky s armovaným nárožím, pultovými stříškami a završené kamennými sedlovými stříškami s vrcholící stříškou. Na jižní straně přiléhají k presbytáři tři později vybudované přízemní středověké místnosti s gotickou křížovou klenbou sloužící původně jako předsíně bočních vstupů. V

  JC podle informační cedule, 5.3. 2011

  Časová osa

  1247 (?)
  Pravděpodobné založení kostela
  1257
  První písemná zmínka o kostele.
  1261
  Kostel byl vysvěcen
  ve druhé polovině 13. století
  Pokračuje výstavba kostela, dokončování obvodových zdí.
  1279
  Zasnoubení potomků zesnulého krále Přemysla Otakara II.
  v polovině 14. století
  Probíhaly další stavební úpravy
  1353
  Kostel vyhořel při požáru města
  1436
  Probíhala zde část jednání před vyhlášením tzv. basilejských kompaktát.
  1484
  Je doložena dnes již zaniklá kaple sv. Barbory
  1513
  Budova kostela opakovaně poškozena požárem.
  1525
  Opět kostel vyhořel a zároveň přišel o střechu. Následovaly stavební úpravy v renesančním duchu.
  1604 - 1625
  Kostel a klášter byly opuštěny
  1645 - 1647
  Kostel zabrán pro protestanské bohoslužby.
  1646
  Z vojenských důvodů byla stržena střecha
  1687
  Kostel byl opravován a současně byla opravena i pobořená svatobarborská kaple.
  1723 - 1725
  Za kostelem byla vystavěna loretánská kaple, přístupná proraženým vchodem z presbytáře.
  1727
  Kostel dostal novou střechu. A byla zbořena kaple sv. Barbory z důvodu výstavby nového křídla klášterního areálu.
  1781
  Zchátralý kostel byl odsvěcen.
  1784
  Kostel předán armádě a vnitřní prostory byly upraveny jako skladiště. Byla vystavěna příčka mezi trojlodím a presbytářem.
  koncem 18. století
  Z důvodu porušené statiky presbytáře byla odstraněna raně gotická klenba a některá okna byla zazděna.
  1947 - 1749
  Probíhaly stavební úpravy a kostel dále sloužil potřebám československé církvi husitské.
  1990
  Presbytář byl armádou předán církvi a po jednoduchých úpravách sloužila k církevním potřebám. Příčka ještě nebyla odstraněna.
  1995
  V presbytáři byla snesena cihlová klenba a nahrazena železobetonovou deskou a vytvořena trámová konstrukce napodobující žebrovou klenbu.
  2005
  Kostel získalo ve dražbě město Jihlava. Byla podána žádost o grant na opravu.
  leden 2009 - leden 2011
  Proběhla první etapa rekonstrukce kostela.
  02. březen 2011
  Kostel byl zpřístupněn veřejnosti ve dni otevřených dveří.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Vysočina
   Jihlava  (JI)
  Jihlava
  Načítám seznam míst