Kostel Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou

Graficke pismenko Hornické městečko Jiřetín (pod Jedlovou) založili tolštejnští/rumburští pánové von Schleinitz (Šlejnicové) v polovině 16. století. Očekávání bohaté těžby se příliš nenaplnilo, přesto si zdejší luteránští obyvatelé postavili na přelomu 16. a 17. století farní kostel (1590–1611). Po rekatolizaci začal sloužit potřebám nové víry. Asi 200 let po svém postavení prošel pozdně barokní přestavbou. V nedávné době byl opraven. Část plochy náměstí, v  jehož středu kostel stojí, zabrala velká barokní fara jihovýchodně od něj. Na náměstí lze nalézt několik barokních soch.

Text: historie
12.4. 2010 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977