Město Kutná Hora bylo obehnáno v 14. stol. dvěma pásy hradeb, tzv. Dolní a Horní okruh. Hradby byly bořeny v polovině 19. století.
Hlavní obrázek místa
Městské opevnění
Interiér bašty opevnění u kláštera sv. Voršily
© Matěj Kopecký, 04/2010
Graficke pismenko Město Kutná Hora, které je zapsáno na seznamu UNESCO, se nachází necelých 60 km východně od Prahy. V centru města je několik významných památek (Hrádek, chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, Vlašský Dvůr atd.), které byly v raném i pozdějším středověku obehnány mohutnými hradbami a výstavnými branami. Zbytky těchto hradeb jsou i dnes – po jejich bourání v 19. století – roztroušeny po celém městě.
Matěj Kopecký , 4.4. 2010

  historie

  Opevnění
  Fortifikace Kutné Hory vznikla v průběhu 14. století ve dvou etapách. První a nejstarší z nich se nazývá tzv. Horní město (chrám sv. Barbory, Vlašský Dvůr) později bylo opevnění rozšířeno o tzv. Dolní město, které obsahovalo kostel Panny Marie Na Náměti. V roce 1490 byla fortifikace dokončena včetně čtyř hlavních bran, které byly pojmenovány podle směrů, kterými se do města vcházelo (Kouřimská brána, Čáslavská brána, Kolínská brána a směr k

  Matěj Kopecký podle www.zmizelakutnahora.cz, Zdeněk Fišera: Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2007, 4.4. 2010
  Městské brány
  Čáslavská brána Tato pozdně gotická brána byla nejhonosnější ze všech čtyř kutnohorských bran. Stávala na konci Štefánikovy ulice před mostem přes říčku Vrchlici. Byla postavena v roce 1355 a v roce 1480 byla přestavěna. V 19. století nebyl její stav dobrý, a proto byla její horní část po zřícení Kouřimské brány snížena. Spodní nevzhledná část byla zastřešena a nakonec v roce 1873 odstraněna při stavbě nového mostu před řeku. Podoba brány je

  Matěj Kopecký podle www.zmizelakutnahora.cz, Zdeněk Fišera: Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 2007, 4.4. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  ostatní
  brána, opevnění
  nepatrné zbytky zdí
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Kutná Hora  (KH)
  Kutná Hora