Graficke pismenko Mury vznikly jako slovanská obec na levém břehu Ohře jižně od Doksan a Brozan. Pravděpodobně existovaly již před založením doksanského kláštera, kdy patřily k zeměpanskému dvoru u dnešního hřbitovního kostela svatých Petra a Pavla (viz heslo). Při obnově kláštera po jeho poškození na přelomu 12. a 13. století povolil Přemysl Otakar I. vysazení Mur na německém právu a nadal je omezenými tržními právy. Z toho vyplývá občas uváděná teorie o Murách jako městském centru klášterního panství. Ve skutečnosti se zřejmě jednalo nejvýše o trhovou ves. Ta byla několikrát postižena katastrofální povodní, což vyvrcholilo ve II. polovině 15. století převedením obyvatel do nedalekých Nových Dvorů.

 
Graficke pismenko Kostel svatého Klimenta byl založen nejpozději v polovině 12. století, o čemž svědčí archaické patrocinium. Vzhledem k poškozením povodněmi a válkami byl několikrát upravován a přečkal i zánik vsi Mury. Svému původnímu účelu sloužil do konce 18. století, kdy byl rozhodnutím Josefa II. zrušen. Následně byl prodán soukromníkovi, který ho přestavěl na obytný dům. Tuto funkci plní dodnes. Z poslední "kostelní" etapy se dochovaly prvky štukové výzdoby zejména na západním průčelí, pravděpodobně byl ubourán presbytář.
 
Graficke pismenko Nevelké rozměry objektu se zdají dokládat vesnické založení a funkci bývalých Mur.
 
Graficke pismenko Kostel dal jméno ostrovu, který vznikl po stavbě tzv. mlýnské strouhy, umělého ramene Ohře, postaveného v letech 1516–28. První správou o strouze je povolení probošta doksanských premonstrátek k její stavbě z roku 1516. Stavbu prováděli v rámci svých robotních povinností poddaní brozanského panství. Strouha začíná na hostěnickém jezu a po přibližně čtyřech kilometrech ústí zpět do Ohře pod Brozany.

Text: historie
6.4. 2010 - Ivan Grisa, dle K. Kuča: Města a městečka..., 4. díl, Libri 2000


OOO