Silně zarostlé tvrziště z přelomu 13. a 14. století spolu se zbytky zaniklé vsi nedaleko vsi Kosice. Koncem 15. století připojeno k panství chlumeckému a v roce 1521 se už tvrz nepřipomíná. Ves zanikla za třicetileté války.
Hlavní obrázek místa
Vodní příkop tvrziště
© Petr Nožička 03/2010
Graficke pismenko Když se dáte po jižní cestě s Kosic, v místě, kde silnice zabočuje za mostem doleva, se dáte po polní cestě doprava, po ní půjdete na křižovatku polních cest, kde se dáte doprava a asi po 200 metrech, v místě, kde polní cesta odbočuje doleva, se dáte po méně používané rovně a asi po 50 metrech narazíte na tvrziště Přestavlky. Tvrziště je silně zarostlé a mimo vegetační období se rozumně fotit nedá.
Petr Nožička, 17.5. 2010

  historie

  Tvrz vznikla pravděpodobně – dle archeologických nálezů (mimo jiné románské šestihranné dlaždice) – už na přelomu 12.–13. století. První zmínka o tvrzi je až z roku 1369, kdy jsou v souvislosti s Přestavlkami uváděni jako majitelé Čeněk z Přestavlk, Racek, Jan Šesták z Mlékosrb a nechanický farář Unka. Nejpravděpodobnější podílníci jsou Jan Šesták z Mlékosrb a farář Unka (zemřel 1390). V roce 1395 je zde uváděn Mikuláš Kokot ze Slemene. První

  Petr Nožička, čerpáno z: P. Křížek, M. Řezník: Hrady, zámky, a tvrze na Královéhradecku, Společnost ochránců památek ve východních Čechách , 1992, 29.4. 2010

  popis

  Původně vodní tvrziště se zaniklou vsí se nachází 1 km JZ od Kosic. Tvrziště bylo chráněno již dnes zaniklým Velkokosickým rybníkem. Dnes je tvrziště silně zarostlé. Nejpatrnější příkop je na západní straně. Dochoval se i na jižní a z části i na východní straně. Na severní straně bylo tvrziště poškozeno stavbou cesty a hrázky k řece Bystřici. Za příkopem se nachází malá lovecká chata.
  Petr Nožička, čerpáno z:Kol. autorů: Encyklopedie českých tvrzí II, Argo 2000, 29.4. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Královéhradecký kraj
   Hradec Králové  (HK)