Zemanská tvrz

Graficke pismenko Blíže Týnce nad Labem a nad touž řekou leží ves Kojice s kostelem filiálním. Lid sobě vypravuje, že blíže kostela klášter stával, ale klame tu, jako jinde na mnohých místech. V skutku tu byla zemanská tvrz, a pověst povstala jen odtud, že ves Kojice klášteru Sedleckému náležela. Ve 14. století náležela již ves klášteru dotčenému; na tvrzi a dvoře svobodném seděl Dalibor z K., jenž měl r. 1361 jakési jednání se mnichy Sedleckými.2) Když byl císař Sigmund 1436 dne 21. září zboží Týnecké a s ním ves Kojice Vaňkovi z. Miletínka zastavil, poroučeli ve vsi dva držitelé, ale za nedlouho spojeny oba díly v jeden statek. Stalo se to asi za Vácslava Hrůzy z Chelčic (1436 a sld.), jenž držel Týnecké zboží zápisem, tvrz Kojickou a díl vsi Chelčic (u Libějic v Prachenště) dědičně. Vácslavův syn Bohuslav neseděl na tvrzi Kojické a proto rychle pustla. Když potom zemřel bezdětek, vyprosili si (1475) Bernart Birka z Násilí a Hynčík syn jeho odumřelé dědictví na králi Vladislavovi a obdrželi je na soudě dvorském , jakkoli tomu Vilém z Landšteina odpíral. K pusté tvrzi patřily tehdá dvůr s poplužím, louky a lesy.

Text: historie
8.2. 2017 - August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého I.


Zavřít reklamu