Graficke pismenko Renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky je nejvýznamnější památkou v obci. Hrobka Bukůvků je prostá stavba centrálního čtvercového půdorysu zakončená římsou a stanovou stříškou. Nejhodnotnější částí hrobky je portál s reliéfní výzdobou a kovanou, původně zlacenou a polychromovanou mříží. Po stranách umístěny erby Zikmunda Bukůvky z Bukůvky a jeho ženy Barbory Okrouhlické z Kněnic. Pod nimi vlevo alegorie duchovní síly a vpravo alegorie křesťanské lásky. V kryptě jsou uloženy mumifikované ostatky Zikmunda Bukůvky a jeho manželky Barbory Okrouhlické, Zikmundova synovce Bernarda a neznámé dívky, snad dcery uvedených manželů.. Součástí památky je i pískovcový krucifix, postavený před kostelem sv. Matouše. Hrobka Bukůvků je od r.1592 státem chráněná památka a od roku 1963 je zapsána na seznamu kulturních památek.

Text: popis
11.11. 2013 - Pavel Vítek – zdroj: informační tabule umístěná před hrobkou