Graficke pismenko Na konci 18. století koupil bohatý liberecký obchodník se sukny Antonín Appelt dva staré domy na Novém Městě. Ty nechal strhnout a na jejich místě pro něj v letech 1793–1794 vystavěli liberečtí stavitelé Jan Kuntze a jeho syn Jan Karel klasicistní palác. Roku 1828 byla rodina Appeltů nucena v důsledku finančních problémů prodat palác městu. To se zde rozhodlo zřídit dlouho plánovanou reálku. Kolmo k hlavní budově bylo pak přistaveno v letech 1835–1837 třípodlažní křídlo s učebnami. Vyučování zde bylo pod vedením piaristů zahájeno roku 1837. Od roku 1843 do roku 1872 zde vyučování vedl řád premonstrátů. V průběhu doby se změnila reálka z nižší na vyšší, poté na reálné gymnázium, po určitou dobu zde působily dvě německé střední školy – reálka a gymnázium. Od roku 1913 do roku 1920 zde sídlilo gymnázium, po roce 1920 pak česká měšťanská škola. V roce 1936 zde začaly působit české živnostenské a odborné školy pokračovací. Za války sloužila budova vojenskému kartografickému oddělení a po ní zde byla opět zřízena škola. Od roku 1953 je budova památkově chráněna. Od téhož roku v domě sídlí střední průmyslová škola stavební, která objekt postupně opravovala a rekonstruovala. Při generální opravě fasády a střechy přední budovy v roce 1978 bylo nalezeno ve vrcholové váze pouzdro se zakládací listinou a souborem mincí z konce 18. století.

Text: historie
14.3. 2010 - Milan Caha (zdroj: www.stavlib.hiedu.cz)