Zámek vznikl z tvrze kolem r. 1382. Nejvýznamnějšími majiteli byli od konce 14. stol. vladykové Kaničtí z Čachrova. Zřejmě ještě Kaničtí přestavěli tvrz v druhé pol. 17. stol. na čtyřkřídlý barokní zámek. V r. 1870 byl zámek zmodernizován.
Hlavní obrázek místa
© Vlky, Jirka Čížek
Graficke pismenko Na místě, kde dnes stojí zámek stávala již počátkem 14. století tvrz, kterou měl v držení Děpolt z Rýzmberka, jež zde sídlil v r. 1325.
V 16. stol. vladykové kaničtí z Čachrova upravili kanickou tvrz a přestavěli ji na renesanční zámek. V dnešních dobách bez užitku chátrá a zámecká zahrada zarůstá. V minulém ražimu byl objekt používán jako školka.
28.5. 2002

  historie

  Poslední šlechtičtí majitelé - Baroni z Pergeru
  Laurenz Perger byl povýšen do rytířského stavu v roce 1815. V té době získal rod statek a zámek Kanice u Domažlic. V roce 1915 byl Rudolf Perger (* 1869) povýšen do stavu svobodných pánů. V Kanicích, které patřily rodu do konce druhé světové války, postavil českou školu. Rudolf von Perger byl milovník a znalec hudby, vydal „Dějiny Společnosti přátel hudby ve Vídni“ a několik publikací věnovaných Vídeňské filharmonii. Rodina jeho staršího syna

  Modrá krev, Mašek Petr, nakl. Mladá fronta 2003, 5.12. 2003
  Kanice - historie zámku
  Ves Kanice je poprvé spolehlivě doložena v r. 1325, kdy byl jejím majitelem Děpolt z Rýzmberka. Pravděpodobně on nebo jeho nejbližší potomek vybudovali nad Kanicemi menší hrad, který nazvali na paměť svého rodu Nový Rýzmberk. Hrad se však od počátku 15. století většinou nazýval Netřeb podle jména vrchu, na němž stál. Až do druhé poloviny 15. století sloužil jako sídlo držitelů kanického statku, mezi jehož příslušenstvím se v r. 1382 uvádí poprvé

  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (IV – Západní Čechy); Bělohlávek, Miloslav, Dr., Fiala, Zdeněk, prof. Dr. DrSc., Hosák, Ladislav, prof. Dr. DrSc., Pavel, Jakub, Doc. Dr. DrSc., Janáček, Josef, Dr. DrSc., Kotek, Ludvík, prom. hist.;, 16.9. 2003

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Domažlice  (DO)
  Kanice