klášter kapucínů s kostelem sv. Maří Magdaleny

Jubilejní kostel, Kaiser-Franz-Josef-Jubiläumskirche

Graficke pismenko Novobarokní kostel se secesními prvky byl postaven v letech 1908–1911 na úpatí Keilova vrchu. Na tomto místě, při cestě z Františkova do Liberce, stávala kaplička Zvěstování P. Marie, kterou dal r. 1735 postavit Bernard Rieger. Roku 1908 bylo církevními úřady a městskou radou rozhodnuto o stavbě nového kostela v nově vzniklé městské čtvrti. O jeho správu měl převzít kapucínský řád z tyrolské provincie. Protože výstavba začala v 60. roce vlády císaře Františka Josefa I., dostal kostel přídomek Jubilejní (Kaiser-Franz-Josef-Jubilaumskirche). Autorem projektu kostela byli architekti Max Kühn a Heinrich Fanta, vystavěl jej stavitel Albert Hübner. Dokončen byl v roce 1911 a vysvěcen byl 11. června 1911 litoměřickým biskupem Josefem Grossem. Na jižní straně kostela byl později postaven malý klášter obklopený zahradou. Kostel ani klášter dnes neslouží svému účelu. V klášteře byla mateřská škola, kostel sloužil jako sklad n.p. Kniha, poté jako depozitář, nyní je budova opuštěna a chátrá.

Text: historie
16.5. 2010 - Milan Caha (zdroj: Josef Dobiáš: Liberecké chrámy. Arciděkanský úřad v Liberci, Liberec 1983)


OOO