Dvůr uváděn již v době Zikmunda Lucemburského. Jan Reček z Ledec jej věnoval Karlově univerzitě. Dvůr sloužil jako kolej, fungoval zde i pivovar a vinopalna. Dnes domov pro seniory provozovaný nadací Sue Ryder.
Hlavní obrázek místa
dvůr od severozápadu
© Milan Caha 08/2009
Graficke pismenko Hospodářský dvůr s číslem popisným 1 je nejstarší dochovanou budovou starobylé vsi Michle, zmiňované již roku 1222. Dvůr je doložen v darovací listině, podle které jej věnoval Zikmund Lucemburský za věrnost Janu Rečkovi z Ledec. Ten však neměl potomky a tak michelské zboží věnoval Karlově univerzitě. Dvůr sloužil k ubytování studentů a jejich koní, univerzita zde zřídila i pivovar a vinopalnu. Současná budova dvora je převážně barokní z období po třicetileté válce, později byla částečně klasicistně přestavěna. Do války objekt sloužil jako hospodářský dvůr, pivovar fungoval do roku 1924. Po válce zde byla skladiště a budovy rychle ...
Milan Caha (zdroj: Pavel Augusta (ed.): Praha 4 křížem krážem, MILPO, Praha 2005 ), 21.2. 2010

  historie

  Autodílna a hospoda.
  V období 2. sv. války byla ve dvoře autodílna s lakovnou, která zde vydržela do 70. let 20.stol. a hospoda s předzahrádkou, která byla "utopena" pod úrovní Michelské ulice pod příkrým svahem napravo od vjezdové brány. Skončila kolem roku 1960. Informace pocházejí z vlastní zkušenosti, protože můj otec, MUDr Jaromír Peřina, zde měl ještě před válkou a do 80. let garáž.
  Jaromír Peřina , 1.8. 2016

  popis

  Areál tvoří jednopatrová čtyři křídla obklopující dvůr čtvercového půdorysu. Křídlo podél Michelské ulice je podsklepené. V přízemí jsou valené i segmentové klenby barokní klenby. V severovýchodním rohu dvora je patrný hvozd a komín zaniklého pivovaru.
  Milan Caha (zdroj: Pavel Augusta (ed.): Praha 4 křížem krážem, MILPO, Praha 2005 ), 21.2. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Hl.m.Praha
   Hl.m.Praha  (AB)
  Praha 4-Michle