Gotická obdélná hřbitovní kaple s trojbokým závěrem, gotickými okny a portálem. V kapli je socha sv. Prokopa z konce 14. století a nástěnné malby J. Scheiwla. Byli zde pohřbíváni karlštejnští děkani, kteří od r. 1671 pobývali na zdejším zámečku.
Hlavní obrázek místa
kaple z plochy zrušeného hřbitova
© Milan Caha 08/2008
Graficke pismenko První písemná zmínka o obci s kostelem je z roku 1216. Obec patřila k panství hradu Žebrák, roku 1357 ji císař Karel IV. daroval kapitule karlštejnské. Gotická kaple sv. Prokopa stojí na zrušeném hřbitově. Byli v ní pohřbíváni děkani karlštejnské kapituly. Je obdélná, s trojbokým závěrem. Zachovala se v ní gotická okna a sedlový portál, uvnitř je socha sv. Prokopa z konce 14. století. Nástěnné malby s výjevy ze života světců jsou dílem J. Scheiwla.
Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. (P - Š), Academia, Praha 1980), 21.4. 2010

  pověsti

  Pověst o vzniku kaple
  Pověst hovoří o tom, že na místě kaple, v lese u obce, odpočíval po lovu kníže Oldřich. Jeho kůň hrábl kopytem a ze země vyhrábl zvon. Překvapený kníže jej věnoval Praskolesům a na místě nálezu nechal vystavět malou kapli zasvěcenou sv. Prokopu.
  21.4. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Beroun  (BE)
  Praskolesy