Hlavní obrázek místa
© Milan Caha 08/2008
Graficke pismenko Původně románský jednolodní kostel na návrší nad vesnicí je doložen roku 1216. Byl opakovaně přestavován v gotice (z gotické přestavby se zachoval hrotitý portál v jižní stěně) a v baroku (1620, 1628, 1710, 1738). Kostel má obdélnou loď a pravoúhlý presbytář. Hranolová věž stojí nad západním vstupním průčelím. Uvnitř je valená klenba s lunetami, zařízení je převážně barokní, vzniklo patrně v souvislosti s přestavbou v letech 1710–1738 (oltáře, kazatelna). Na oltáři svatého Václava z doby po roce 1700 je obraz od J. Hellicha z roku 1848, nástěnné malby vytvořil P. Major v roce 1919.
Milan Caha (zdroj: POCHE, E.: Umělecké památky Čech 3. (P - Š), Academia, Praha 1980), 21.4. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Středočeský kraj
   Beroun  (BE)
  Praskolesy