Graficke pismenko První zmínka o vsi Doubravice je z roku 1404, kde je zmiňována jako majetek kláštera v Jaroměři. Po zániku kláštera připadla císaři Zikmundovi, který ji zastavil v roce 1436 Jiříkovi z Chvalkovic. Ves byla oddělena od chvalkovického panství v roce 1556 pro Jiříka Chvalkovského z Hustířan. První zmínka o tvrzi je z roku 1571, kdy opět došlo k sjednocení původního panství. Po smrti Jiříka Chvalkovského z Hustířan v roce 1584 byla tvrz se vsí prodána Těmínovi z Těmic, jeho synové prodávají v roce 1613 tvrz Janu Bunsonovi z Bunsonu. Po několika vystřídání majitelů se tvrz stává v roce 1624 majetkem Marie Trčkové z Lípy. Poslední zmínka o tvrzi je v roce 1638, kdy ji jako konfiskaci po stavovském povstání získal Jindřich ml. Kustoš z Lipky a okamžitě ji prodal Rudolfovi Colloredo z Wallsee. Tvrz byla výrazně přestavena v druhé polovině 19. století, kdy byla mimo jiné v druhém patře zřízena sýpka. Po první pozemkové reformě získala dvůr s tvrzí rodina Zaňkova.

 
Graficke pismenko V nároží vedlejší budovy jsou zazděny dva fragmenty bosovaného portálu s erby a jmény Těmína z Těmic a jeho manželky Anny rozené Pecingárové z Bydžína s letopočtem 1586.

Text: historie
1.2. 2010 - Petr Nožička, čerpáno z Encyklopedie českých tvrzí I., kol. autorů, Argo 1997