Farní kostel obce Lobendava vznikl přestavbou staršího objektu po požáru roku 1790. Součástí komplexu hřbitov, velká barokní fara a svatojánská socha. Nedaleko stával i zdejší zámek.
Hlavní obrázek místa
Kostel od severu
© Ivan Grisa 01/2010
Graficke pismenko Kostel dominuje centru Lobendavy u křižovatky, na které lze ze silnice Šluknov - Dolní Poustevna odbočit do Severní (osada Lobendavy, nejsevernější dochovaná ves v Čechách). Kostel je přístupný během pravidelných bohoslužeb (úterý od 18.00, sobota od 16.00).
Severněji než lobendavský stojí v ČR jen kostel v Rožanech u Šluknova z roku 1936. Do své likvidace 23. 9. 1960 držel tento primát kostel svatého Václava ve Fukově, zaniklé vsi ve výběžku, vklíněném do saského území u Oppachu (postaven 1784–88).
Ivan Grisa, údaje o fukovském kostele ze serveru http://www.zanikleobce.cz/, 31.1. 2010

  historie

  Kostel Narození Panny Marie v Lobendavě
  Nejsevernější dochovaný kostel postavený před rokem 1900 na území dnešní České republiky vznikl v rámci rekatolisace kraje a zvyšování počtu jeho obyvatel v 18. století. Roku 1790 ho těžce postihl požár, po kterém získal dnešní podobu. Obklopuje ho hřbitov se zachovalými náhrobky z 18.–19. století a zříceninou márnice, která dnes slouží k ustájení ovcí, patřících majiteli bývalé fary. Komplex doplňuje velká socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1746

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1979, 31.1. 2010

  pověsti

  Navštívení Panny Marie
  V Novém zákoně je popsáno setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, rovněž těhotnou; budoucí matkou Jana Křtitele. Panna Marie poté, co je jí andělem zvěstováno že porodí Syna Božího spěchá aby navštívila Alžbětu a byla "prostřednicí milosti"; aby předala posvěcení nenarozenému Janu Křtiteli. Alžběta byla těhotná i přes svůj vyšší věk a údajnou neplodnost, její těhotenství mělo být podle zjevení Archanděla Gabriela pro Pannu Marii

  http://catholica.cz, http://cs.wikipedia.org, 1.8. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Děčín  (DC)
  Lobendava