Graficke pismenko V obci Heřmanovice v místech dnešního lomu stávala tvrz. Místo bylo odtěženo po roce 1982. Před likvidací se však podařilo provést zjišťovací průzkum. Ten upřesnil poznatky publikované H. Weineltem ve čtyřicátých letech minulého století.

 
Graficke pismenko Heřmanovice vznikly na východní větvi Jesenické stezky v údolí Opavice. Samotné tvrziště leželo nad trasou stezky na úbočí kopce, zhruba 0,6 km jihozápadně od kostela. Jako sídlo nějakého rodu nebylo uváděno. Pravděpodobně hlavním účelem byla strážní a kolonizační funkce. Roku 1339 se osada nazývá městečkem Hermannstadt. Na počátku 15. století zřejmě zpustlo. Obnova proběhla po roce 1461.
 
Graficke pismenko Jihozápadně od tvrziště ještě stával malý kostelík sv. Jeronýma. Vedou se spory, zda pocházel již z doby gotiky, jeho stavba mohla souviset se zdejší mnišskou komunitou.
 
Graficke pismenko Na tvrzišti byl nalezen železný meč (nyní v muzeu ve Zlatých horách), dále kovové řetězy a početnější kolekce středověké užitkové keramiky.

Text: historie
26.1. 2010 - Ivo Rozehnal - podle knihy Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska - F.Musil, M.Plaček / 2003 LIBRI a www.hermanovice.cz