Myslkovice

Graficke pismenko Ves Myslkovice (od 14. stol. zvaná Myskovice) se připomíná poprvé r. 1367, kdy náležela bratrům Jendovi a Oldřichovi z Myslkovic. Jeden z jejich nástupců, Boček, připojil svou pečeť ke stížnému listu české šlechty v r. 1415 na znamení protestu proti upálení mistra Jana Husa. V l. 1457–1460 se uvádí Aleš z Myslkovic, jemuž náležel ve vsi dvůr.

 
Graficke pismenko Po r. 1483 došlo k rozdělení statku na dvě části; z nich jedna byla připojena k brandlínskému statku (Olbramů ze Štěkře), druhou získal s tvrzí Kuneš Dvořecký z Olbramovic. Jeho syn Petr se uvádí v r. 1530 jako majitel Myslkovic. V r. 1560 odkázal statek svému staršímu synu Kunešovi, po němž následoval v r. 1609 jeho syn Mikuláš mladší Dvořecký. Ten v r. 1613 prodal myslkovskou tvrz s dvorem a vesnicemi Myslkovicemi, Sedlečkem (u Soběslavi) a Roudným (dnešní Roudná) své manželce Anežce Dvořecké, rozené z Hodic. Bylo to prozíravé opatření, protože po Bílé hoře byl majetek rytíře Dvořeckého zabrán a v r. 1622 zastaven městu Soběslavi, ale Anežka Dvořecká prokázala, že statek řádně koupila, takže jí byl vrácen.
 
Graficke pismenko Po smrti bezdětného Mikuláše Dvořeckého převzala myslkovský statek Mikulášova sestra Lidmila, ale v r. 1646 postoupila myslkovskou tvrz s příslušenstvím své neteři (dceři Mikulášova bratra Bedřicha) Johance. Její syn z druhého manželství (s Oldřichem Janem Malovcem z Malovic), Vilém Oldřich Malovec prodal r. 1666 tvrz s oběma dvory a vesnicemi Myslkovicemi a Roudnou Janu Aleši Maximiliánu Koňasovi z Vydří. R. 1704 došlo k úřednímu prodeji zadluženého statku (ve prospěch nezletilého sirotka Františka Antonína Koňase) vdově Anně Františce z Přestavlk. Po dvou letech následoval úřední prodej dílu statku, totiž dvora, pivovaru a vsi Myslkovic manželům Františku Leopoldu Voračickému z Paběnic a Eleonoře Renátě, rozené hraběnce Lassaga-Paradiesové, kteří pak po čtyřech letech získali i zbylou část Myslkovic.
 
Graficke pismenko Nový majitel spojených statků Myslkovic a Roudného patrně přestavěl tvrz na barokní zámek. Tomu by nasvědčoval obsah kupní smlouvy z r. 1725, podle níž Voračický prodává oba zmíněné statky s "vrchnostenskou rezidencí", pivovarem, třemi dvory (třetí v Sedlečku) a vesnicemi rytíři Janu Petru Augustimu. Od r. 1727, kdy od Augustiho kupoval Myslkovice Václav Oktavián Kinský ze Vchynic, se vystřídali v Myslkovicích další rodiny (Vratislavové z Mitrovic 1733–1802, Videršpergarové 1802-1834, po nich Neveklovští a další).
 
Graficke pismenko Jednokřídlý, jednopatrový, původní barokní zámek s parkem v pozadí stojí uprostřed obce při silnici. Během 19. století bylo průčelí zjednodušeno. V roce 1948 byl zámek zestátněn. Po r. 1989 přešel do vlastnictví bývalých majitelů, na zámku je nyní mj. restaurace (r. 2010).

Text: historie
22.1. 2010 - Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Jižní Čechy, Svoboda, Praha 1986