zámek Ratboř

Starý zámek

Graficke pismenko První zpráva o vsi Ratboř je z roku 1362, kdy ves vlastnil kutnohorský měšťan Mikuláš Velkuš. Další majitel kutnohorský měštan Mikuláš Wonderbute vlastnil panství od roku 1386 až do své smrti v roce 1389 a jeho majetek připadl jako odúmrť králi Václavi a ve výpisu majetku se poprvé zmiňuje i tvrz Ratboř, které relikty jsou dodnes dochované v interiérech zámku. V majetku dalšího kutnohorského majitele Martina Oderina byla v roce 1402 vypálena vojsky uherského krále Zikmunda oblehajícího Kutnou Horu. Majitelé se poté opět hodně střídali, až v roce 1469 po smrti majitele Hanuše Glenzla ji král daroval hejtmanovi kolínského zámku Janovi Hrabaňovi z Přerubenic a jeho rod měl panství až do konce 15. století. Poté se majitelé opět hodně měnili, až v roce 1606 ji zdědila Kateřina Voděradská z  Hrušova, vdaná za Ondřeje Horňackého z Dobročovic, kterému byla za účast ve stavovském odboji část majetku zabavena a v roce 1626 zpět vyplacena. V roce 1634 byla vypleněna Sasy a v roce 1639 Švédy, poté tvrz zpustla. V roce 1642 Kateřina prodala panství Jidřichovi Kraftovi z Lammerdorfu. Pravděpodobně Jindřich tvrz opravil. V roce 1711 koupil panství Karel Jáchym Breda a v roce 1723 přestavěl tvrz na barokní zámek. V letech 1734–1793 vlastnila panství rodina Khevehüllerová, poté Thurn-Taxisové, pak se majitelé střídali. Od roku 1890 patřilo panství Bernardovi Mandelíkovi, jeho synové přistoupili k přestavbě v letech 1912–1915 podle návrhu architekta J. Kotěry. V roce 1945 byl zámek zabaven státem.

Text: historie
21.1. 2010 - Petr Nožička, (Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI., Východní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989)